THÔNG BÁO

  Tháng Mười Hai 6, 2023

  Thông báo tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi kết thúc môn trong chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng

  1. Đối tượng: – Sinh viên đang học chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên…
  Tháng Tám 28, 2023

  Thông báo việc đăng ký học văn hóa THPT – khóa 7

  Nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh đã tốt nghiệp trung cấp hoặc đang học trung câp tại trường…
  Tháng Tám 14, 2023

  Thông báo về tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng năm 2023

  Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-NSG ngày 07/8/2023 về tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp các lóp trung cấp,…
  Tháng Mười 21, 2021

  Thông báo về việc triển khai đào tạo văn hóa khóa 5 cho học sinh trung cấp khóa 21

  THÔNG BÁO về việc triển khai đào tạo văn hóa khóa 5 cho học sinh trung cấp khóa 21 Căn…
  Tháng Chín 20, 2021

  Thông báo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho học sinh bậc Trung cấp tuyển sinh năm 2021 năm học 2021-2022

  Thời gian áp dụng từ ngày 21/9 đến 24/9/2021 Hình thức: trực tuyến bằng Google Meets LINK GOOGLE MEET THAM…
  Tháng Chín 10, 2021

  Thông báo thi kết thúc môn học, học kỳ 2 năm học 2020-2021

  Căn cứ văn bản số 2718/UBND-VX ngày 15/8/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp…

  BIỂU MẪU